Browsing: Advokat

Er det slik at vi alltid kan skylde på dårlig drenering, med tanke på fuktproblematikk? Svaret er nei! Det finnes…

Når man skal legge frem en sak, ligger bevisbyrden først og fremst hos den som fremmer et krav. Derfor er det viktig å vise til fakta / de faktiske forhold og underbygge de med lov, forskrift eller norm.

Vekst av muggsopp i hjemmet eller på arbeidsplassen er uakseptabelt.

Vi vet at med riktig dokumentasjon og bevis vil en sak bli løst fortere enn før.

Etter en termografisk inspeksjon, utarbeides en rapport, som med bilder og tekst beskriver tilstanden.

Er du i en tvistesak, og lurer på hvordan du skal komme ut av den? Vi utfører faglige vurderinger, og…