loader image

Faglig Bistand AS er sertifisert  Mycometer® bedrift, som er markedets eneste vitenskapelig dokumenterte målemetode for muggsopp!

Vi utfører:

  • Kartlegging av inneklima i boliger, skoler, barnehager, offentlige bygg etc. ved hjelp av Mycometer®-testen. Metoden gir hurtige analysesvar og kartleggingen avsluttes med en rapport med analyseresultater og forslag til tiltak.
  • Kartlegging/kontroll av inneklima mht fukt/mugg i campingvogner, bobiler, fritidsbåter etc.
  • Måling av bakterier i forbindelse med vann-/kloakkskader med Mycometer®Bactiquant

Fakta om problemer med muggsopp.

Vekst av muggsopp i hjemmet eller på arbeidsplassen er uakseptabelt.
Det finnes muggsoppsporer i alle bygninger, men det er ikke vekst alle steder. Det naturlige bakgrunnsnivået som finnes i alle bygninger, kan forhøyes mange millioner ganger hvis det er muggvekst i en bygning. Vekst i en bygning er et problem, uansett hvilke arter eller slekter som er tilstede. Alle muggsopper inneholder allergener og betaglukanmolekyler som begge anses å ha en negativ helseeffekt. Det finnes ingen ”sikre” muggsopper som fritt kan vokse i våre bygninger.

Død muggvekst utgjør en helserisiko på samme måte som levende.
Det hjelper altså ikke å ”drepe” den – den MÅ fjernes.
Vekst av muggsopp er en sikrere fuktindikator enn en fuktmåler.
Fuktmålere viser kun om det er fukt til stede på måletidspunktet, mens vekst av muggsopp blir værende som et vitnesbyrd om fukttilstanden over et langt tidsrom.

MycoMeter® testen er velegnet til:
– Avklaring og dokumentasjon på om misfarging er vekst av muggsopp
– Avklaring om en vannskade har utviklet seg til muggvekst
– Avgrensing av skadeomfang i forbindelse med sanering
– Påvisning av gamle uttørkede muggskader
– Kvalitetskontroll etter sanering
– Kontroll og dokumentasjon ved eiendomsoverdragelser

Share.