loader image

Har du fått arbeider utført i boligen din som ikke er i samsvar med avtale eller kontrakt? Har du oppdaget feil eller mangler etter endt arbeid og trenger du hjelp til dokumentasjon og bevisførsel av dette? Faglig Bistand AS har lang erfaring med å bistå kunder i slike situasjoner.

Et annet eksempel på en tvistesak, er eierskiftesak ved kjøp/salg av bolig. Faglig Bistand AS kommer inn som en uavhengig part, utfører grundige undersøkelser og dokumenterer dette overfor forsikringsselskap.

Du kan lese mer om vår framgangmåte i forbindelse med reklamasjon- og tvistesaker under Fagjuridisk rådgivning, Bevisførsel og Bygningssakkyndig hjelp.

Share.