loader image

Er du i en tvistesak, og lurer på hvordan du skal komme ut av den? Vi utfører faglige vurderinger, og gir deg råd og dokumentasjon som du kan benytte videre.

Faglig Bistand AS består av fagpersoner som har lang og bred erfaring fra håndverksyrket i flere disipliner. Vi kan lovverket og fagene!

Hos oss finner du:

  • Bygningssakkyndige (takstmenn)
  • Fagskoleingeniører
  • Mestere
  • Geologer
  • Tekniske etterforskere


Fagfolk

Menneskene bak Faglig Bistand AS er fagfolk med over 100 års erfaring fra bygg- og anleggsbransjen gjennom 4 generasjoner. Det startet i Oslo i 1920 da vår familiebedrift ble startet opp. Gjennom alle disse årene har vi vært tilknyttet diverse organisasjoner og håndverkslaug. Vi har i flere år vært lærere for håndverkere for å videreføre gode håndverkstradisjoner. I dag er vi fagskoleingeniører, fagfolk med mesterbrev, bygningssakkyndige, tekniske etterforskere, og sist, men ikke minst – håndverkere med lang og bred erfaring.

Fagvitne

For å kunne forstå bygg- og anleggsbransjen er det en stor fordel å ha vært i denne bransjen i mange år. Vi har lang erfaring fra alle ledd i bransjen, og er en god ressurs for advokater og privatpersoner. Vi vet om alle lover, regler, forskrifter, normer som skal følges og er med i saksforberedelser og bevisførsel.

Bevisførsel

Vi går i dybden og utfører teknisk etterforskning og gir deg årsakssammenheng som er godt dokumentert og underbygget med de lover som er gjeldene. Dokumentasjon er essensielt siden det i rettsaker og andre tvister blir mange påstander. Dette eliminerer vi ved å utføre undersøkelser som gir klare svar. Det blir utarbeidet dokumentasjon som er lett forståelig for advokater og andre som ikke nødvendigvis har den rette fagkunnskapen.

Uavhengig

Det er ytterst få firma i Norge som har den uavhengigheten og frittstående posisjonen som Faglig Bistand AS har. Med oss er du sikret fokus på faglig bistand, fritt for andre motiver enn å sikre din sak.

Faglig Bistand AS er det naturlige førsteleddet – vi vet hva som skal til!

Vi er her for deg!

Share.