loader image

Faglig Bistand AS utfører thermofotografering med termokamera.
For å lokalisere luftlekkasjer, er termografering den optimale kontrollmetode.
Termokamera (IR kamera) registrerer temperaturforskjell ned til 0,06ºC.
Ethvert objekt har en varmestråling. Bølgelengden på strålingen varierer avhengig av overflatetemperaturen på objektet. Et infrarødt kamera (termografikamera) fanger opp denne variasjonen, og omgjør den til synlige farger på et termogram (termobilde).
Varme felt vil tydelig vise en avvikende farge i forhold til felter med normaltemperatur.
I det høyoppløselige termogrammet, kan man sammenligne eksakt temperatur i et feilpunkt mot et referanse-punkt med normaltemperatur.

Ved å termografere bygninger må man vite mye om byggeteknikk og kjenne til hvordan varmestråling opptrer i bygninger. Målinger av bygninger skjer normalt
etter NS standard.

Thermografi er et nyttig hjelpemiddel innenfor mange bransjer:

  • Byggthermofotografering for å oppdage luftlekkasjer, kuldebroer, uønsket trekk og manglende isolasjon i bygninger samt avdekke vannskader.
  • Kontrollere temperaturfordeling i pipeløp i fyringssesongen.
  • Thermofotografering av el-tavler og installasjoner
  • Lokalisering av varmekabler og vannbåren varme
  • Kontrollere varmgang i strømkabler, motorer, lager osv.


Etter en termografisk inspeksjon, utarbeides en rapport, som med bilder og tekst beskriver tilstanden. I rapporten fremkommer våre konklusjoner og anbefalte tiltak.

Share.