loader image

Den beste forsikringen før kontrakter blir underskrevet!

Forskrifter, normer, lover og regler er ikke noe du vanligvis skal gå rundt å kunne. Hva skal du gjøre når du skal pusse opp? De aller fleste legger ut anbud på diverse nettsider og får tilbake mange henvendelser på sitt prosjekt.

Hva skal du se etter når du får tilbake tilbud fra tilbydere? Prisen er for mange det viktigste. Hva er inkludert i denne prisen? Har du fått med alt i kontrakten? Hvilke produkter skal benyttes? Har de faglig kompetanse? Og stemmer den informasjonen som de gir deg?

Vi tilbyr kontroll av kvalifikasjoner der vi gjennomlyser hele bedriften for deg. På denne måten skaffer du deg en full oversikt!

For å få et godt kvalitetsmessig sluttresultat er vi med deg hele veien!

Share.