loader image

Når man skal legge frem en sak, ligger bevisbyrden først og fremst hos den som fremmer et krav. Derfor er det viktig å vise til fakta / de faktiske forhold og underbygge de med lov, forskrift eller norm. Dette kan vi i Faglig Bistand hjelpe deg med. Vi gjør grundige undersøkelser, dokumenterer dette og utvikler rapporter som er enkle å forstå, også for de som ikke har erfaring og kunnskap fra bransjen. Vi rådfører deg gjennom hele prosessen!

Fakta kan ikke diskuteres!

Jan Andersen

Faglig Bistand AS har lang og bred erfaring innenfor ulike områder knyttet til fast eiendom.

Med vår kompetanse og erfaring kan vi rådføre i saker hvor det er forhold knyttet til fast eiendom, som for eksempel:

mangler ved avhending av fast eiendom

uenighet knyttet til forståelse av regelverk og tekniske løsninger

gammelt regelverk

uklarheter ved forståelse av bygningstekniske løsninger

hva som kan forventes ut i fra normal byggeskikk og alder

Teknisk etterforskning og bevisførsel som du ikke har sett før

Vi er spesialister med bred faglig kompetanse. Vi utfører teknisk etterforskning der det kreves for å avdekke alle forhold, årsakssammenheng og utbedringer som må utføres. Det skal være enkelt å forstå rapportene vi utarbeider. Alle kan derfor sette seg inn i saken uten å ha kunnskap om emnet fra før. Det er viktig for oss å gi et klart å tydelig bilde av det aktuelle forholdet. Vi er derfor ikke redde for å gå nye veier med tanke på bevisførsel. Der det trengs tar vi i bruk 3D-animasjon, modeller og andre visuelle virkemidler for å øke bevisstheten rundt en kompleks sak.

Vi har erfaring som sakkyndig vitne i rettssaker.

Faglig Bistand AS har bred erfaring fra samarbeid med advokater og jurister. Vi utfører den tekniske undersøkelsen, og er med i prosessen videre inn i saksforberedelsene. Der det er nødvendig stiller vi også som fagvitne.

Med fokus på klienten

Vi i Faglig Bistand AS strekker oss langt for at nettopp du som klient skal føle deg ivaretatt. Vi vet av erfaring at tvister, reklamasjoner, eierskiftesaker o.a. for privatpersoner kan være en lang og tung prosess. Du kan føle deg trygg på at du blir tatt på alvor hos oss. Både når det gjelder det faglige og på det menneskelige plan.

Trenger du veiledning i forhold til et krav du vil fremme? Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat i dag!

Trykk her for priser og avtale tid
Share.