loader image

Tilstandsanalyse går ut på å registrere og vurdere tilstanden til en bygning eller deler av en bygning. Resultatet skal danne basis for økonomiske beregninger eller arbeider. Tilstandsanalyser nyttes som grunnlag for mange ulike formål som for eksempel planlegging av ombygging, vedlikeholdsplan/-behov og ferdigbefaring.

Av de mest vanlige forholdene kan vi nevne:

  • Fuktskader
  • Mugg, sopp og råte
  • Luftlekkasje og kuldegjennomslag
  • Skjevheter og setningsskader
  • Bygningsskader
  • VVS
  • VA
  • Drenering

Rapport fra den tekniske tilstandanalysen følger med i dette arbeidet.

Share.