loader image

Finne årsak til skade
Som fagbedrift utfører vi daglig oppdrag for våre kunder innenfor vårt felt, og dette har vi gjort i over 100 år i familiebedriften. Gjennom lang erfaring i fagene og bred kunnskap til materialer og byggemetoder kan vi lettere forstå en situasjon/skade, slik at årsaken lettere kan avdekkes for å dokumentere / påbegynne tiltak / utbedringer.


Utføre målinger og analyser
Dagens teknologi gjør målinger og analyser raskt og presist. Selv om vi har gode instrumenter til å måle med, trenger du å ha erfaring og kompetanse til å foreta dette. Det er viktig å forstå problemstillingen, slik at du utfører tester og prøver på riktig sted. Faglig Bistand AS innehar sertifisering i muggsoppanalyse og spesialkunnskap innen fuktproblematikk.


Dokumentasjon og bevisførsel
Vi vet at med riktig dokumentasjon og bevis vil en sak bli løst fortere enn før. Våre dokumenter og undersøkelser er dyptgående og grundige, og utarbeidet på en slik måte at det er lett å forstå for en som ikke er fagmann.

Share.