Browsing: Forsikringsselskap

Når man skal legge frem en sak, ligger bevisbyrden først og fremst hos den som fremmer et krav. Derfor er det viktig å vise til fakta / de faktiske forhold og underbygge de med lov, forskrift eller norm.

Vi vet at med riktig dokumentasjon og bevis vil en sak bli løst fortere enn før.

Etter en termografisk inspeksjon, utarbeides en rapport, som med bilder og tekst beskriver tilstanden.

Er du i en tvistesak, og lurer på hvordan du skal komme ut av den? Vi utfører faglige vurderinger, og…

Vi hjelper advokater, forsikringsselskaper, huseiere og borettslag med faglig bistand Når man skal legge frem en sak, ligger bevisbyrden først…