loader image

Vi hjelper advokater, forsikringsselskaper, huseiere og borettslag med faglig bistand

Når man skal legge frem en sak, ligger bevisbyrden først og fremst hos den som fremmer et krav. Derfor er det viktig å vise til fakta / de faktiske forhold og underbygge de med lov, forskrift eller norm. Vi i Faglig Bistand AS gjør grundige undersøkelser. Vi dokumenterer funnene vi finner og utvikler rapporter i etterkant. Disse er enkle å forstå, også for de som ikke har erfaring og kunnskap fra bransjen.

Fakta kan ikke diskuteres!

Jan Andersen

Faglig Bistand AS har lang og bred erfaring innenfor ulike områder knyttet til fast eiendom

Med vår kompetanse og erfaring vil vi kunne bidra i mange ulike saker. Eksempelvis forhold knyttet til mangler ved avhending av fast eiendom og uenighet knyttet til forståelse av regelverk og tekniske løsninger. Vi har inngående kunnskap om plan- og bygningsloven. Vi kan hjelpe til med uklarheter rundt forståelse av bygningstekniske løsninger og forskrifter, og om hva som kan forventes ut i fra normal byggeskikk og alder.

Teknisk etterforskning og bevisførsel som du ikke har sett før

Vi er spesialister med bred faglig kompetanse. Vi utfører teknisk etterforskning der det kreves, for å avdekke alle forhold, årsakssammenheng og utbedringer som må utføres. Rapportene våre er utarbeidet på en slik måte at alle privatpersoner kan sette seg inn i saken uten å ha kunnskap om emnet fra før. Vi er ikke redde for å gå nye veier med tanke på bevisførsel. Vi bruker 3D-animasjon, modeller og andre visuelle midler i saker det trengs for å skape forståelse, og for å gi et tydelig og klart bilde av det aktuelle forholdet.

Sakkyndig vitne i rettssaker

Faglig Bistand AS har bred erfaring fra samarbeid med advokater og jurister både når det gjelder saksforberedelse og teknisk sakkyndig bistand.

Med fokus på klienten

Vi i Faglig Bistand AS strekker oss langt for at nettopp du som klient skal føle deg ivaretatt. Vi vet av erfaring at tvister, reklamasjoner, eierskiftesaker o.a. for privatpersoner kan være en lang og tung prosess. Hos oss kan du føle deg trygg på at du blir tatt på alvor – både når det gjelder det faglige og på det menneskelige plan.

Trenger du veiledning i forhold til et krav du vil fremme? Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat i dag!

Trykk her for priser og avtale tid
Share.