Nå kan du få verifisert ditt areal med målbare plantegninger fra kun 30,- pr. m². 3D-laserskanning til oppmåling av boligareal…

Er det slik at vi alltid kan skylde på dårlig drenering, med tanke på fuktproblematikk? Svaret er nei! Det finnes…

Vår kamerateknologi lager et tredimensjonalt univers du fritt kan bevege deg i, med et brukergrensesnitt som minner om Google Street…

Menneskene bak Faglig Bistand AS er fagfolk med over 100 års erfaring fra bygg- og anleggsbransjen gjennom 4 generasjoner. Det…

Når man skal legge frem en sak, ligger bevisbyrden først og fremst hos den som fremmer et krav. Derfor er det viktig å vise til fakta / de faktiske forhold og underbygge de med lov, forskrift eller norm.