loader image

Beregnet lesetid: 6 minutter

Oppmåling av boligen

Vi benytter avansert teknologi for å måle opp boligen din, det er derfor viktig at det er ryddig før vi kommer. Vi skal lage plantegning og målsette dette, det er viktig at korrekt informasjon blir gitt videre til neste eier.

Dokumentasjon på boligen

Tilstandsanalysen utføres ved grundige visuelle observasjoner kombinert med undersøkelser, nødvendige målinger, bruk av egnede instrumenter og registreringer. Det kan utføres inngrep i form av hulltaking i vegg eller etasjeskiller ved bad og i rom under terreng for undersøkelse av fukt ved mistanke til alvorlige avvik. (Ref. Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Det er viktig at dokumentasjon du har på boligen blir fremlagt, slik at vi kan gå gjennom bygningsdeler som er skjult.

Huskeliste før vi kommer:

   

   • Vask bad og kjøkken, og rens alle sluk.

   • Rydd i skapene under servanter og kjøkkenkran slik at rør er lett tilgjengelige.

   • Ryddet tilkomst til loft og krypkjeller o.l. Vi skal til overalt i boligen for inspeksjon.

   • Rydd unna på loft og i kjeller slik at vi kommer til og kan sjekke for fukt inni hjørner etc.

   • Sett frem en stige slik at tak kan besiktiges, og rydd unna ting som står rundt grunnmuren.

   • Tilkomst til utvendige boder, garasje, plattinger/terrasser/balkong, flater må være fri for snø, is o.l.

   • Legg frem alle dokumenter du har på boligen – FDV / DDV, egenerklæringsskjema, ferdigattest o.l.


  Takstmann på visningsdagen

  Sakset fra Romerikes Blad: Da Morten skulle selge huset sitt, tilbød takstmannen en helt ny tjeneste: – Kjempe positivt for både kjøper og selger.

  Takstmannen han hadde besøk av heter Jan P Andersen, og er mannen bak Faglig Bistand AS. Sammen ble de to enige om at det kunne være en god idé at Andersen ble med på visningene på huset Elvestrand skulle selge på Vigernes i Lillestrøm.

  – Årsaken til at jeg ønsker å bidra, og ikke minst tror det er nyttig, er jo at vi som takstmenn og håndverkere har en god del informasjon om boliger som det kan være vanskelig for folk flest å forstå og sette seg inn i. Å kjøpe bolig er kanskje en av de største investeringene man gjør i livet, og da skulle det bare mangle at vi stiller opp med det vi kan, sier Andersen.

  – Det nye regelverket har nok vært med på å dempe konfliktsnivået når det gjelder kjøp og salg av boliger, og jeg håper jo at vår tilstedeværelse på visninger fremover kan bidra til det samme. Hvis man er på visning til det som kan være drømmeboligen tror jeg det kan være svært nyttig å få hjelp til å forstå takstrapport og tilstandsgrader, og ikke minst kunne stille spørsmål og få tips om hva som er mulig og ikke mulig når det gjelder eventuelle endringer av boligen, sier Andersen.

  – At bygningsdeler får tilstandsgrad 2 eller 3 trenger ikke nødvendigvis å bety at det blir veldig dyrt å fikse det. Når vi setter tilstandsgrad følger det automatisk med et sjablongmessig kostnadsestimat på hva det vil koste å utbedre avvikene, og mange forholder seg nok til det dyreste tallet der, selv om det kanskje er det laveste tallet som er nærmest det det faktisk vil koste i mange tilfeller. Ved å være med på visning håper vi å nyansere bildet litt, og ikke minst hjelpe folk å ta veloverveide og kloke valg, sier han.

  Ønsker du takstmann på visningsdagen?

  Gi beskjed til din megler slik at vedkommende legger dette inn i vår kalender, dette er et populært tilbud så det gjelder å være tidlig ute med bestilling av denne tjenesten. Tjenesten koster totalt 4500,- inkl mva.

  Det gjøres oppmerksom på følgende:

    

    • Revidering av rapport/tegning faktureres 2950,- inkl mva. pr gang den revideres (gjelder ikke hvis det er feil fra takstmann). Revideringer av rapport og spørsmål vedrørende befaring skal sendes skriftlig av juridiske hensyn. Det må påregnes behandlingstid på revidering av rapport ved tilsendt dokumentasjon i etterkant av befaringen, da dette er tidkrevende arbeid.

    • Tilstandsrapport og 3D bilder/plantegninger refunderes ikke, da dette er bestillingsverk.

   Nyttige punkter

   Trykk på teksten for å lese svaret

   Hvor mye må vi rydde og vaske før dere kommer?

   Boligen trenger ikke være «visningsklar» når vi kommer, men den bør være ryddig og ren. Vi skal sjekke sluk i alle våtrom, og rør under kjøkkenvask. Det er hyggelig hvis det er ryddet plass i skapet under/rundt servanten, kjøkkenvasken og varmtvannsbereder i boligen, slik at vi kommer lettere til.

   Bad og toalett

   Her skal det måles med en fuktindikator, se etter membran i sluket, sjekke at alle toalett og kraner virker, skru på dusjen og sjekke at gulvet ved dusjen har riktig fall mot sluket, og undersøke for sprukne fliser.

   Kjøkken

   Her skal vi måle etter fukt, sjekker rørene, trykket i kjøkkenkranen, ser etter fukt, og undersøker om fuging rundt kjøkkenvask er hel og tett.

   Tak og drenering

   Skal du selge en enebolig eller et rekkehus, vil vi besiktige eventuelt loft, og også krypkjeller. Tak og drenering blir vurdert visuelt. Ha derfor en stige klar, og rydd unna ting som evt. står stablet inn langs grunnmuren utvendig. Vi ønsker å vite når taket ble skiftet sist, og også når det ble drenert rundt huset, og setter en tilstandsgrad utfra dette.


   Har du spørsmål kan du trykke her!

   Med vennlig hilsen

   Jan P Andersen

   Takstingeniør / bygningssakkyndig

   Share.