loader image

Menneskene bak Faglig Bistand AS er fagfolk med over 100 års erfaring fra bygg- og anleggsbransjen gjennom 4 generasjoner. Det startet i Oslo i 1920 da vår familiebedrift ble startet opp. Gjennom alle disse årene har vi vært tilknyttet diverse organisasjoner og håndverkslaug. Vi har i flere år vært lærere for håndverkere for å videreføre gode håndverkstradisjoner. I dag er vi fagskoleingeniører, fagfolk med mesterbrev, takstingeniører, bygningssakkyndige, tekniske etterforskere, og sist, men ikke minst – håndverkere med lang og bred erfaring.

Share.