loader image

Vannsjekken er en faglig kontroll av boligen. Kontrollen omhandler alle rom med vann / avløp.

Hver dag opplever over 200 norske husstander at hjemmet deres blir oversvømt av vann. Årsakene til dette er mange: Utslitte pakninger, kraner som går i stykker, slanger som sprekker eller rør som fryser. Utbedring av følgeskader er svært kostbart, omfattende og tidkrevende.

Kontrollen omhandler alle rom med vann/ avløp, og omfatter de synlige komponentene som har med vann å gjøre. Dette er blant annet:

 • Kraner, rør, koblinger, sluk og vannlås
 • Vaskemaskin-/oppvaskmaskintilkoblinger
 • Varmtvannsbereder, alder og plassering
 • Feste av vask, servant og toalett
 • Slanger og koblinger
 • Sjekk av varmeanlegg
 • Stikkledninger vann og avløp til boligen
 • Hovedstoppekran (utvendig og innvendig)

Det foretas undersøkelser av komponenter som er inne i vegg, gulv og tak, og fuktmåling på flater. Vannsjekken utføres av teknisk faglig kompetent personell fra Faglig Bistand AS.

Hvorfor Vannsjekken?

Boligeiere, borettslag og sameie bør ta Vannsjekken av mange årsaker. Vannsjekken er blant annet med på å forhindre og begrense vannskader og store utgifter.

Gevinst av Vannsjekken:

 • Avdekke skader og mangler før de utvikler seg til større skader, og før disse påfører boligeieren store utgifter.
 • Unngå tap av uerstattelige gjenstander og minner, samt en ubeboelig boenhet og dårlig inneklima som følge av sopp / råte.
 • Bidrar til at boenheten fremstår som et tryggere kjøp ved salg.
 • Kan få rabatt på forsikringspremien.
Share.