Browsing: Rådgivning

Er det slik at vi alltid kan skylde på dårlig drenering, med tanke på fuktproblematikk? Svaret er nei! Det finnes…

Når man skal legge frem en sak, ligger bevisbyrden først og fremst hos den som fremmer et krav. Derfor er det viktig å vise til fakta / de faktiske forhold og underbygge de med lov, forskrift eller norm.

Godt inneklima er avgjørende for helsa. Skal du renovere boligen din, anbefaler vi også å sette fokus på dette. Vi…

Er du i en tvistesak, og lurer på hvordan du skal komme ut av den? Vi utfører faglige vurderinger, og…

Vi hjelper advokater, forsikringsselskaper, huseiere og borettslag med faglig bistand Når man skal legge frem en sak, ligger bevisbyrden først…