loader image

Som et ytterligere tilbud kan Faglig Bistand AS utføre rehabiliteringsanalyser og rehabiliteringskalkyler, både for bolig, borettslag/sameie og næringsbygg.

Det utarbeides skjematur for vedlikeholdet som sikrer brukerne en oversiktlig og systematisk fremstilling. Vi utfører også vedlikeholdsplanlegging etter sikre systemer, og over det antall år brukeren måtte ønske.

I dagens eiendomsmarked gjelder det i større utstrekning enn noen gang tidligere å sørge for et planmessig og gjennomvurdert vedlikehold.
Bruk en godkjent fagmann til dine takster for boliger og næringseiendommer.

En sikrere løsning på dine behov.

Share.