Browsing: Fagjuridisk rådgivning

Når man skal legge frem en sak, ligger bevisbyrden først og fremst hos den som fremmer et krav. Derfor er det viktig å vise til fakta / de faktiske forhold og underbygge de med lov, forskrift eller norm.

Vi hjelper advokater, forsikringsselskaper, huseiere og borettslag med faglig bistand Når man skal legge frem en sak, ligger bevisbyrden først…