Browsing: Bygningssakkyndig

Når man skal legge frem en sak, ligger bevisbyrden først og fremst hos den som fremmer et krav. Derfor er det viktig å vise til fakta / de faktiske forhold og underbygge de med lov, forskrift eller norm.

Er du i en tvistesak, og lurer på hvordan du skal komme ut av den? Vi utfører faglige vurderinger, og…