loader image

…og hvordan skal vi i det hele tatt begynne?

Faglig Bistand AS er nå i gang med å utvikle et unikt kurstilbud til deg som privatperson, der du tilegner deg grunnleggende kunnskaper rundt ditt prosjekt. Du vil få innføring i hvordan innhente tilbud fra ulike bedrifter og hva du skal se etter i tilbudene. Samsvarer det med det du skal ha utført? Er det et pristilbud, tilbud eller estimat?

Hva så med den/de personene som skal jobbe hos deg? Du vil få innblikk i hvordan du selv kan kontrollere kvalifikasjonene til håndverkeren.

Du vil bli kjent med lovverket og hvilke krav du kan stille til tjenesteyter, og etter kursslutt vil du ha grunnleggende kunnskaper om det som skal utføres, og best av alt – du vil vite hva du skal se etter og kan dermed utføre dine egne kontroller.

Gjennom dette unike kurset vil du rett og slett få kunnskap om hele fasen; fra planlegging, tilbud, kontrakter, sluttkontroll til dokumentasjon.

Les mer om kursene våre her, og mer om kontroll av kvalifikasjoner her.

Share.