Arkiver: Courses

Inneklima i egen bolig er viktigere enn noen gang. Mange har hjemmekontor med dårlig inneklima. Med riktig inneklima vil du også ha store besparelser på oppvarming. Godt inneklima = god helse!

For deg som skal kjøpe bolig. Kurset tar for seg hva du skal være oppmerksom på under visning, viktig dokumentasjon, faremomenter m.m.

Skal du drenere boligen? Dette kurset gir deg kunnskap for å drenere din egen bolig, og bedre radonnivå i boligen i en og samme operasjon.

Hvilke krav har du som forbruker etter endt tiltak? Krav til dokumentasjon er primært satt for å sikre at prosjektering, produkter og utført arbeid samsvarer med forutsetningene, og slik at det ferdige tiltaket oppfyller myndighetskravene.

Skal du pusse opp eller etablere bad i et rom i boligen? Da er dette kurset for deg, bli din egen kontrollør, forsikre deg om at det utføres riktig.