loader image

Veileder-app for boligkjøper

49 kr

Skal du kjøpe bolig?

Ta med deg Faglig Bistand på visning, bruk vår app på mobilen!

Hvordan fungerer det:

  • Kjøp tilgang (7 dager)
  • Logg deg inn med din mobil
  • Følg appen før og under visning
  • Kryss av i digital sjekkliste
  • Kos deg på visning

Når du er ferdig genereres det rapport med kostnader på det som må utbedres med boligen (hvis det er noen), som sendes på e-post med en gang du er ferdig på visning.

Betal med

Category:

Veileder-appen inneholder:

  • Før visningsdagen – undersøkelser vedrørende boligen og råd
  • På selve visningen – digital sjekkliste (ja / nei spørsmål)
  • Etter visningen – rapport genereres og sendes på e-post umiddelbart

Veilederen er utformet slik at den ikke tar fokus fra selve visningen. Du får faglig veiledning på undersøkelser underveis og velger ja eller nei i sjekklisten utfra det du selv observerer.  Med faglig bistand i lomma – har du trygghet etter din søken på drømmeboligen.

Mange eierskiftesaker i rettssystemet – Ikke bli en av dem!

Tilstandsanalysen som vanligvis følger med salgsrapporten er i niva 1, denne tar kun for seg visuelle observasjoner og avdekker IKKE skjulte feil og mangler. Gjør dine egne undersøkelser med hjelp av vår veiledning, og få frem de faktiske forhold.

Undersøkelsesplikt

Som boligkjøper har du undersøkelsesplikt, det innebærer at du må gjøre en grundig undersøkelse av boligen. Sjekklisten dekker det viktigste å undersøke på visning, slik at du får oversikt over boligens tilstand og større forutsetninger for et godt kjøp.

Ta med deg Faglig Bistand på visning

Vi har utviklet dette produktet for privatpersoner, en enkel digital steg-for-steg app hvor det ikke kreves forkunnskaper. Når du er ferdig med visningen, genereres det en rapport som du får på e-post med en gang. Foreligger det anmerkninger, kommer dette frem i rapporten med kostnader forbundet med dette.

Trygg bistand – personlig oppfølging

Skulle det være slik at du ønsker råd, er vi her for deg. Vi hjelper deg!


Fungerer på alle plattformer