loader image

Privat

Den beste forsikringen du har, er å ha oss med på laget!

Spørsmålene og sakene er mange, det er alt fra faglige spørsmål til fagvitne i rettssak.

Vår viktigste oppgave er å fremlegge fakta på en slik måte at det er lett å forstå for alle. Vi har utarbeidet dokumentasjon som visualiserer og som lett skaper forståelse i det emnet det omhandler.

Typiske saker:

  • Eierskifte-tvist
  • Faglig vurdering av utført håndverksarbeid
  • Rådgivning
  • Innhenting av tilbud
  • Kontroll av kvalifikasjoner
  • Dokumentasjon
  • Teknisk etterforskning