loader image

Næringsbygg

Vi hjelper dere!

Har dere en sak, og lurer på hvordan dere skal løse den? Vi utfører en faglig vurdering, for så å gi dere råd og dokumentasjon som dere kan benytte videre. På denne måten sparer dere tid og penger.

Jevnlig vedlikehold/oppgraderinger er en forutsetning for å bevare en bygnings verdi. Å se til at vedlikehold blir gjennomført er en av de viktigste oppgavene til eier av næringsbygg.

Med vår faglige bistand dokumenterer vi tilstanden på deres tekniske anlegg, og minimerer risikoen for store uforutsette utgifter på grunn av feilaktig vedlikehold, feil og mangler under arbeidet, mangelfulle tilbud blant annet. Kontakt oss idag og ta med oss på laget, vi sikrer deres verdier!

Trygg bistand - personlig oppfølging