loader image

Forsikringsselskap

Vi hjelper dere!

Med vår kompetanse og erfaring vil vi kunne bidra i saker hvor det er forhold knyttet til f.eks. mangler ved avhending av fast eiendom, uenighet knyttet til forståelse av regelverk og tekniske løsninger, gammelt regelverk, uklarheter ved forståelse av bygningstekniske løsninger, hva som kan forventes ut i fra normal byggeskikk og alder m.m.

Teknisk etterforskning og bevisførsel som du ikke har sett før

Vi er spesialister med bred faglig kompetanse, vi utfører teknisk etterforskning der det kreves for å avdekke alle forhold, årsakssammenheng og utbedringer som må utføres. Rapportene våre er utarbeidet på en slik måte at alle kan sette seg inn i saken uten å ha kunnskap om emnet fra før! I saker det behøves lager vi det i 3D animasjoner / visualiseringer for å illustrere de faktiske forhold, det har vært tilfeller hvor vi har laget modeller som er vist i rettsalen for å gi bedre forståelse av en sak/forhold. Vi tenker nytt for å skape forståelse og som gir et unikt bilde/illustrasjon av en faktisk situasjon. 

Kontakt oss idag, så hjelper vi deg med din sak!

Trygg bistand - personlig oppfølging